Tietoa meistä

Savon keittiömestarit ry on vuonna 1976 perustettu humanitäärinen järjestö, jonka pääasiallisena tavoitteena on edistää jäsenistönsä ammattitaitoa ja yhteistyötä eri yhteistyökumppaniensa kanssa. Yhdistys toimii myös yhteistyökanavana muiden alan järjestöihin. Yhdistys kuuluu Suomen  Keittiömestariyhdistyksen kautta jäsenenä Pohjoismaiden Keittiömestareiden (NKF) liittoon ja Kokkien Maailmanliittoon (WACS)

Jäseneksi Savon keittiömestareihin ?

Savon Keittiömestarit ry:n varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä jokainen joka omaa keittiömestarin, pääkylmäkön ammattipätevyyden, on toiminnassa oleva keittiömestari ja on toiminut vähintään kaksi vuotta esimiestehtävissä. Lisäksi pitää olla kaksi yhdistyksen varsinaista jäsentä jotka suosittelevat jäsenyyttä anovaa henkilöä jäseneksi. Yhdistykseen voi liittyä myös kannatusjäseneksi, jolloin ei vaadita yllämainittuja kriteereitä. Kannatusjäsenillä on samat edut kuin varsinaisilla jäsenillä, mutta ei äänioikeutta. 

Jäsenistöön kuuluu ravintoloiden, henkilöstöravintoloiden ja hotelliravintoloiden keittiömestareita, pääkylmäkköjä, ja vuoromestareita. Jäsenistömme kokoontuu kuukausittain, yhdistyksen järjestäessä erilaisia luento- ja koulutustilaisuuksia.

Yhdistyksemme jäsenet ovat käytettävissä alamme kouluttajina alan eri oppilaitoksissa ja erilaisissa ruokatilaisuuksissa ja messutapahtumissa. Järjestämme myös konsultaatiotilaisuuksia.
Yhdistys pyrkii järjestämään matkoja kansallisiin ja kansainvälisiin gastronomia-, messu- ja kilpailutapahtumiin yhteistyössä muiden järjestöjen ja sidosryhmien kanssa. Jäsenistömme sosiaalisen kanssakäymisen edistäminen on myös tärkeä osa yhdistyksemme toimintaa, jonka puitteissa järjestämme yhteisiä tutustumis- ja vapaa-ajanviettotilaisuuksia.